Digestory

Odťah do exteriéru

Odtah do exterieru

Výhody a spôsoby vývodu digestora do exteriéru a ako na to?

Vývod vzduchu do exteriéru je ten najlepší spôsob ako sa zbaviť pachov a vôní vznikajúcich pri varení. Tento systém ak sa dodržia všetky zásady je bezúdržbový a nevyžaduje si viac Vašu pozornosť oproti recirkulácii (výmena filtrov). Ak máte už vývod vzduchu do exteriéru hotový a nový digestor iba pripojíte na existujúce potrubie je bezproblémové.

Schéma vývodu pár do exteriéru

Ak túto možnosť nemáte a musíte si vývod vyhotoviť myslite na tieto dôležité zásady :

– vzdialenosť medzi digestorom a vývodom do exteriéru by mala byť čo najkratšia bez zbytočných ohybov

Príklad napojenia odťahu do exteriéru

– dodržať priemer potrubia odporúčaný výrobcom, nič nepokazíte potrubím s priemerom 150 mm pop. plochým potrubím 220 x 90 mm

Potrubie pre vývod pár do exteriéru

– osadenie spätnej klapky na zabránenie spätnému prúdu vzduchu hlavne v zimných mesiacov, možnosť osadiť dvoch spätných klapiek jednu od digestora a druhú pri vývode cez stenu.

Spätná klapka pre digestory