Kuchynské batérie

Oprava kuchynskej batérie

Oprava kuchynskej baterie
Čo spôsobuje striekanie vody z batérie?

Asi to už všetci poznáte, že pustíte vodu a začne tiecť nielen z výpuste ale aj po stranách. Je to usadenina nečistôt z potrubia a vodný kameň ktorý sa usádzajú v perlátore a znemožňujú voľnému prietoku vody. Týmto tam vzniká tlak ktorý hľadá možnosť prietoku až pretlačí najcitlivejšie miesto a to je gumené tesnenia na otočnom ramienku batérie a uniká kadiaľ nemá.

 

Čo je príčina usadenín v perlátore?

Na rováši to má tvrdá voda ktorá obsahuje viacej vápnika ktorý sa ukladá v potrubi aj v perlátore batérii. Každý kraj má svoje špecifiká a rozdielnu
tvrdosť vody. Tvrdú vodu si môžete všimnúť aj bez zbytočných meraní. Ak Vám v dreze na odkvapkávači uschla voda a ostal po nej biely povlak máte indíciu
že Vaša voda je bohatá na mineráli ktoré sa usádzajú a poškodzujú batériu.

Upchatý perlátor

Ako predchádzať poškodeniam batérie?
Nečistotám ktoré k Vám priplávajú v potrubí úspešne zachytíte použitím rohových ventilov so sitkom, hadičky so sitkom alebo použitím fitra jemných častic. Samozrejme s času na čas je potrebné tieto sitká skontrolovať a vyčistiť. Aj sitko má svoju kapacitu. Tvrdá voda je trošku rafinovanejšia ako nečistota, usádza sa pomaly ale isto v potrubí, kartuši a v perlátore. Perlátor je sústava platničiek z jemnými otvormi na sebe naukladaných. Tu pomôže akurát zmäkčovač vody. Ak nechcete investovať do zariadení pre úpravu vody je dobré s času na čas vyskrutkovať perlátor z batérie a na noc ho ponoriť do octu.

Kontrola a čistenie perlátora

Ako zistíte že sa blíži problém?
Batéria Vám bude naznačovať blížiacu sa katastrofu zo striekajúcou vodou tým že prúd batérie bude nepravidelný, voda bude chvíľu kvapkať aj po zatvorení kohútika.

Vodný kameň na batérii

Čo s batériou ktorej už niet pomoci?
Je dobré si zapametať že: „Na značke zaleži“. V našej ponuke sa nachádzajú kuchynské batérie ktorých výrobcovia myslia aj na tieto bežné problémy a nie je problém si objednať potrebný perlátor, kartušu či tesnenie.

V krátkom videu Vám ukážeme opravu kuchynskej batérie Blanco.

Mapa tvrdej vody na slovensku